cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > LÀM THEO GƯƠNG BÁC
Cập nhật 16/05/2018 (GMT+7)

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), trong không khí bồi hồi ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Bác Hồ, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và huyện Phú Thiện nói riêng đang cùng nhìn lại 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vào những ngày này, đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện, ở đâu cũng đều thể hiện quyết tâm học tập và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm thiết thực cụ thể.Toàn cảnh Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018. Ảnh: VT.


   Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện.


   Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 28- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 36-KH/HU, Kế hoạch 91-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay 100% cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện đã triển khai việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện; riêng chuyên đề 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn huyện đã mở được 15 lớp với 1.729 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cở đảng xây dựng kế hoạch “làm theo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong thực hiện xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác, có nhiều đơn vị đã chủ động triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Đăng ký nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc Ký cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đăng ký việc làm cụ thể để rèn lyện, phấn đầu; thực hành việc làm theo Bác, hàng tháng tự đánh giá kết quả thực hiện.


   Đối với công tác xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Trong 2 năm, Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết: Chỉ thị về “Năm văn hóa công sở 2016” và Chỉ thị về “Năm hành động 2017”; Chương trình 42-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chủ đề năm 2018: “về nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân” chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 41-KH/HU, ngày 07/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 77-KL/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nhất là việc xây dựng, đề án phát triển kinh tế xã hội tại 04 làng đồn, xã Chư A Thai; xây dựng cánh đồng lớn về mía và lúa (đến nay đã xây dựng được 21 cánh đồng lớn đối với cây lúa và 12 cánh đồng lớn đối với cây mía); việc sửa chữa và xây dựng nhà ở cho người có công, đến nay cũng đã xây dựng mới được 36/36 căn nhà; sửa chữa được 45/45 căn nhà; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU về “Năm hành động 2017” với 06 mục tiêu: Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân; Nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa-xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân; xây dựng chính quyền minh bạch, đổi mới, sáng tạo hành động vì người dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.


   Ngoài ra, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo huyện quan tâm hướng mạnh về cơ sở giải quyết những búc xúc của nhân dân, cụ thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các buổi làm việc với ngành chức năng, Đảng bộ các xã thị trấn về việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp, các ngành; nhiệm vụ chính trị, nhất là về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo hiện nay. Qua đó, lắng nghe những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Đảng bộ, chi bộ, thôn, làng, tổ dân phố đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đây cũng được xem là một nội dung trong việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW trong 02 năm qua.


   Gắn kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Quy định 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư về nêu gương. Đến nay hầu hết cán bộ, đảng viên sau khi học tập đã xây dựng kế hoạch cá nhân để triển khai thực hiện chuyên đề 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nội dung kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để biết, giám sát và thực hiện.


   Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, theo đó, trong nội dung sinh hoạt hàng háng đã đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ở một số ban, ngành của huyện trách nhiệm nêu gương được thể hiện trong quy chế làm việc, nghĩa vụ công chức, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, yêu cầu gương mẫu của bản thân và gia đình...ngoài ra, tập trung chỉ đạo sâu sát công tác tác triển khai thực hiện việc tinh giảm biên chế, xây dựng đề án vị trí việc làm; xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo tinh thần nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; nghị quyết 18, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, (khóa XII).Đảng ủy TT Phú Thiện tổ chức Hội thi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ảnh: VT.


   Qua 02 năm triển khai thực hiện, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng địa phương, đơn vị; nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn. Kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng và trong xã hội đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.


   Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 để đưa vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao tinh thần nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị; tăng cường và nâng cao chất lượng tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt-việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; tổ chức hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt-việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội./.

Trần Văn Thiều - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa: Tổ chức Lễ đăng ký quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (02/01)
Hội chữ thập đỏ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh (24/11)
Tâm, tầm và trách nhiệm đảng viên (06/11)
Ghi nhận về kết quả Hội thi "Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVC - LĐ huyện Chư Sê năm 2018 (05/11)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. (12/09)
“Nhớ lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (30/08)
Gương sáng làng Brel (09/08)
Hai tấm gương hy sinh cao cả của thanh niên Việt Nam (16/07)
Bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh (13/07)
Nữ Thẩm phán giỏi việc nước, đảm việc nhà (14/06)
Từ mục đích thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vấn đề thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (05/06)
Người Trưởng thôn gương mẫu (21/05)
Huyện ủy Kbang tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” năm 2018 (15/05)
Xây dựng kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác trong năm 2018 (01/02)
Người khơi dậy tình yêu di sản (25/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông - thủy - hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam thành công.
 


Trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).


Đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE 2018 với vai trò là quốc gia danh dự. Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam nên đã chọn Việt Nam là 1/12 quốc gia danh dự cho kỳ Hội chợ lần đầu tiên trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ lần này.Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2575628
Số người Online 92

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này