cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > LÀM THEO GƯƠNG BÁC
Cập nhật 28/09/2017 (GMT+7)

Huyện đội Chư Pưh đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 08/7/2016 của Thường vụ quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 313 - KH/ĐU của Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai, Kế hoạch số 28 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Chư Pưh nhận thức rõ việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng.Ban Chỉ huy quân sự huyện tặng quà cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ảnh: T.G.

   Trong đó xác định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung, biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện về nhiệm vụ cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đó cũng chính là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Huyện đội Chư Pưh với Bác Hồ kính yêu.

   Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng việc học tập và làm theo quan trọng, cụ thể như sau:

   Một là, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện.

   Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã có nhiều chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đồng bộ, cụ thể hóa bằng các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII Đồng thời, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Qua đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên.

   Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đến hết năm 2020. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

   Ba là, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

   Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy Quân sự huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị, Kế hoạch của ngành và cấp ủy địa phương. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, coi trọng việc khắc phục khâu yếu, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, tăng cường biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo Bác. Đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ xây dựng kế hoạch (bản đăng ký) phấn đấu học tập và làm theo Bác; lấy đó là một căn cứ quan trọng để xếp loại thi đua - khen thưởng, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm và trong điều động, bổ nhiệm cán bộ.

   Bốn là, chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang của huyện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội, được cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị phổ biến, nhân rộng. Tiêu biểu là các hoạt động, các phong trào: "LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới", "Mỗi tuần học một điều luật", "xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp", "hũ gạo tiết kiệm", “xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, trong công tác dân vận đã làm tốt việc giúp dân thu hoạch mùa vụ, khắc phục hậu quả thiên tai; vận động và tặng quà cho các đối tượng ABC; thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, góp phần củng cố ngày càng vững chắc thế trận lòng dân trong tình hình mới. Cùng với đó là những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu cho phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên các mặt công tác, trong mọi nhiệm vụ của LLVT huyện, đó là: Ban Chính trị, Ban CHQS xã Ia Rong, các đồng chí Trịnh Công Tứ,Trần Đình Vương cán bộ cơ quan Quân sự huyện.

   Có thể nói, sau một năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã đem lại nhiều kinh nghiệm quý đối với LLVT huyện, là cơ sở để Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề ra chủ trương, biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

   Đồng chí Ngô Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện tâm sự: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi LLVT huyện phải không ngừng phấn đấu, đạt kết quả toàn diện, vững chắc hơn trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ toàn đơn vị đối với Bác Hồ kính yêu./.

Thương Hiền
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Hội chữ thập đỏ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh (24/11)
Tâm, tầm và trách nhiệm đảng viên (06/11)
Ghi nhận về kết quả Hội thi "Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVC - LĐ huyện Chư Sê năm 2018 (05/11)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. (12/09)
“Nhớ lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (30/08)
Gương sáng làng Brel (09/08)
Hai tấm gương hy sinh cao cả của thanh niên Việt Nam (16/07)
Bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh (13/07)
Nữ Thẩm phán giỏi việc nước, đảm việc nhà (14/06)
Từ mục đích thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vấn đề thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (05/06)
Người Trưởng thôn gương mẫu (21/05)
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/05)
Huyện ủy Kbang tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” năm 2018 (15/05)
Xây dựng kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác trong năm 2018 (01/02)
Người khơi dậy tình yêu di sản (25/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông - thủy - hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam thành công.
 


Trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).


Đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE 2018 với vai trò là quốc gia danh dự. Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam nên đã chọn Việt Nam là 1/12 quốc gia danh dự cho kỳ Hội chợ lần đầu tiên trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ lần này.Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2533773
Số người Online 172

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này