cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 06/11/2018 (GMT+7)

Cách mạng Tháng Mười Nga - diễn biến và bài học kinh nghiệm lịch sử

Cách đây 101 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga do Lênin và Ðảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga (Bôn-sê-vích) lãnh đạo thành công rực rỡ. Cuộc cách mạng để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử nhân loại, đồng thời là ngọn đuốc soi đường cho các dân tộc bị áp bức trên con đường đấu tranh cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

1- Diễn biến Cách mạng Tháng Mười Nga

Sau khi cuộc Cách mạng Tháng Hai dân chủ tư sản nổ ra tại Nga đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế của Nga hoàng. Lúc này, ở Nga tồn tại hai chính quyền song song là Chính phủ lâm thời tư sản và Xô-viết các đại biểu công nhân và binh sĩ. Nắm được chính quyền, Chính phủ lâm thời không giải quyết những vấn đề đã hứa trước đó như: Ruộng đất của nông dân, việc làm cho công nhân, tình trạng thiếu lương thực và quyết theo đuổi chiến tranh đế quốc.

Ðầu tháng 7-1917, Chính phủ lâm thời công khai đàn áp các phong trào đấu tranh quần chúng và bắt giam các đảng viên Ðảng Bôn-sê-vích. Nước Nga lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Lênin phải rút vào hoạt động bí mật để tránh sự truy lùng của Chính phủ lâm thời. Từ nơi hoạt động bí mật, Lênin thường xuyên chỉ đạo phong trào cách mạng nước Nga, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Sang đầu tháng 8-1917, Ðại hội lần thứ VI của Ðảng Bôn-sê-vích họp bán công khai ở Pê-trô-grát. Lênin tuy không tham dự nhưng vẫn lãnh đạo Ðại hội tiến hành và thông qua đường lối khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Trong thời gian này, Lênin viết xong cuốn Nhà nước và cách mạng đề ra nhiệm vụ cho giai cấp vô sản phải giành chính quyền bằng con đường đấu tranh vũ trang.

Ngày 7-10-1917, Lênin từ Phần Lan bí mật trở về Pê-trô-grát để trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Ngày 10-10-1917, Hội nghị Ủy ban Trung ương Ðảng Bôn-sê-vích đã họp dưới sự chỉ đạo của Lênin. Hội nghị thông qua kế hoạch khởi nghĩa vũ trang do Lênin đề ra.

Ngày 16-10-1917, Ủy ban Trung ương Ðảng Bôn-sê-vích thành lập Trung tâm quân sự cách mạng để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước. Các tổ chức đảng Bôn-sê-vích tích cực triển khai những công việc cần thiết để tiến tới khởi nghĩa vũ trang. Ngược lại, Chính phủ lâm thời ráo riết thi hành những biện pháp khẩn cấp nhằm “bóp chết” cuộc khởi nghĩa vũ trang của giai cấp vô sản.

Ngày 24-10-1917, Chính phủ lâm thời bắt giam các ủy viên của Ủy ban Quân sự cách mạng, lục soát và đóng cửa các tờ báo của Ðảng Bôn-sê-vích, dùng mọi biện pháp để tiêu diệt cuộc khởi nghĩa ở Pê-trô-grát… Đứng trước tình hình cáp bách đó, Lênin chủ trương phải tiến hành khởi nghĩa ngay. Trong ngày 24-10-1917, Lênin ba lần gửi thư tới Ủy ban Trung ương Ðảng Bôn-sê-vích yêu cầu tiến hành khởi nghĩa ngay trong đêm đó.

Ðêm ngày 24-10-1917 (theo lịch Nga cũ, tức tối 6-11-1917 dương lịch), khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở Thủ đô Pê-trô-grát (nay là Thành phố Xanh Pê-téc-bua). Quân khởi nghĩa, gồm các đơn vị Cận vệ đỏ của công nhân Pê-trô-grát, binh sĩ cách mạng và thủy thủ Hạm đội Ban tích, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Bôn-sê-vích do Lênin đứng đầu đã đánh chiếm các vị trí then chốt ở thủ đô.

Rạng sáng 25-10-1917, trừ Cung điện Mùa Ðông và một vài nơi, các lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở Pê-trô-grát. 10 giờ sáng, Trung tâm quân sự cách mạng của Xô-viết Pê-trô-grát công bố lời kêu gọi “Gửi các công dân nước Nga” do Lênin dự thảo, trong đó tuyên bố Chính phủ lâm thời đã bị lật đổ, chính quyền đã về tay các Xô-viết. Ðến 21h40’, sau pháo lệnh của chiến hạm “Rạng đông”, quân khởi nghĩa tiến công Cung điện Mùa Ðông - nơi cố thủ cuối cùng của Chính phủ lâm thời thắng lợi. Cũng trong ngày 25-10-1917, Ðại hội các Xô-viết toàn Nga lần thứ II khai mạc. Ðại hội thông qua lời kêu gọi “Gửi công nhân, binh sĩ và nông dân” do Lênin dự thảo. Ðại hội ra quyết nghị: Các Xô-viết đại biểu công nhân, binh sĩ và nông dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự cách mạng. Tại phiên họp diễn ra đêm 26, rạng sáng 27-10-1917, Ðại hội thông qua hai văn kiện đầu tiên của Chính quyền Xô-viết: “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” do Lênin dự thảo. Ðại hội đã bầu ra Chính phủ Xô-viết đầu tiên, được gọi là Hội đồng các Ủy viên nhân dân do Lênin đứng đầu.

Ngày 15-11-1917, Chính quyền Xô-viết được thiết lập tại Mát-xcơ-va. Ðến tháng 3-1918, Chính quyền Xô-viết giành thắng lợi hoàn toàn trên phạm vi cả nước Nga rộng lớn. Cách mạng Tháng Mười Nga toàn thắng.

 Đúng như Lênin đã khẳng định, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đã khẳng định: Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.

Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (sáng 05/11/2017), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong lịch sử loài người, chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế… Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nhân loại. Đồng thời đã mở ra một thời đại mới của lịch sử nhân loại. Nó đã vượt khỏi không gian và thời gian trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại. Riêng với Việt Nam, chúng ta có căn cứ và khẳng định rằng, mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình chí nghĩa của nhân dân Liên Xô.

2- Bài học kinh nghiệm lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc”[1] (tháng 11/1967) gửi cho báo Pravđa (Liên Xô), Người chỉ rõ những bài học lớn mà cách mạng Việt Nam được kế thừa từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga:

Bài học thứ nhất, đó là cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mệnh chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được Mác, Ăng ghen, Lênin khẳng định và trong Cách mạng Tháng Mười Nga, Lênin đã vận dụng rất thành công. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Điều đó đã được chứng minh, khẳng định trong lịch sử cách mạng nước ta.

Bài học thứ hai là, thực hiện cho được liên minh công nông... Chỉ có khối liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết và triệt để, đánh đổ các thế lực phản cách mạng, giành lấy và củng cố chính quyền nhân dân lao động, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bài học thứ ba, Bác chỉ ra là “cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”. Để khởi nghĩa thắng lợi, lực lượng cách mạng phải được chuẩn bị đủ mạnh để đè bẹp những kháng cự cuối cùng của phe phản cách mạng. Để có được thắng lợi của cuộc “tổng tiến công” cuối cùng trong Cách mạng Tháng Mười, những người Bôn-sê-vích Nga dưới sự lãnh đạo của Lênin đã chuẩn bị lực lượng lâu dài về mọi mặt tổ chức, chính trị, quân sự, tư tưởng... để giành thắng lợi cho cách mạng.

Bài học thứ tư, “Không ngừng tăng cường và củng cố nền chuyên chính vô sản”. Bài học này đã được Bác nhận thức đầy đủ và vận dụng thành công vào cách mạng Việt Nam, điển hình sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Người đã lãnh đạo nhân dân xây dựng và củng cố chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân - công cụ thực hiện chuyên chính vô sản.

Bài học thứ năm, luôn luôn giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không sợ gian khổ, hy sinh, kiên quyết đấu tranh đến cùng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng bài học này vào Việt Nam, Bác chỉ rõ: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”... Thực hiện những lời kêu gọi của Bác, nhân dân Việt Nam ở cả hai miền đã chiến đấu anh dũng để đất nước được hoàn toàn độc lập, giang sơn thu về một mối.

Bài học thứ sáu, đó là kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Người đã nhấn mạnh: “Tinh thần yêu nước và tinh thần Quốc tế liên hệ khăng khít với nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng chiến, vừa tham gia phong trào ủng hộ hòa bình thế giới”. Nếu tinh thần yêu nước không chân chính và tinh thần quốc tế không trong sáng thì có thể dẫn đến chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, hoặc chủ nghĩa bành trướng bá quyền, kỳ thị chủng tộc... Những khuynh hướng sai lệch ấy có thể dẫn đến chỗ phá vỡ một quốc gia dân tộc hay một liên bang đa quốc gia dân tộc, phá vỡ tình đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh chung, thậm chí có thể đưa đến tình trạng đối đầu, đối địch. Đó là một thực tế đã diễn ra ở Châu Âu và nhiều khu vực trên thế giới hiện nay.

Ði theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Ðảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, ghi lại những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn dân ta đang tiếp tục chiến đấu để bảo vệ, xây dựng và phát huy những thành quả tốt đẹp và vô cùng quý báu do Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại.

Hơn một thế kỷ đã qua, song có một thực tế không thể phủ nhận, đó là: Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã trở thành một sự kiện lịch sử tạo bước ngoặt trong sự phát triển của xã hội loài người, mở ra một con đường đúng đắn, khoa học cho sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp khỏi áp bức, bất công. Ngày nay, mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, song con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga với những giá trị và và bài học lịch sử to lớn vẫn là xu thế tất yếu của nhân loại. Kế thừa, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng chính là “cẩm nang” để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, tr. 300

Lê Tuyền
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Gia Lai: Phẫu thuật đục thể tinh thể miễn phí cho hơn 100 người nghèo (22/03)
Hội nghị 10 năm thực hiện Quyết tâm thư già làng các dân tộc TN (20/03)
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân:Chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông,thủy lợi (20/03)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Gia Lai (20/03)
Hành trình đỏ lần thứ VII năm 2019 “Kết nối dòng máu Việt” (20/03)
Báo chí góp phần quan trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử (18/03)
Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 (18/03)
Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma (14/03)
Tỉnh táo trước thông tin giả mạo trên mạng xã hội (12/03)
Đề nghị xử lý nghiêm Facebook giả mạo Ban Tuyên giáo Trung ương (12/03)
Huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai): Có trên 400 người dân tham gia hiến máu tình nguyện (10/03)
Huyện Chư Pah: Đưa Nghị quyết Đại hội MTTQ vào cuộc sống (10/03)
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ia Grai triển khai có hiệu quả hoạt động công tác Hội năm 2018 (10/03)
BHXH tỉnh Gia Lai làm tốt công tác cải cách hành chính (01/03)
Gia Lai: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo (29/02)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2689608
Số người Online 131

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này