Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lãnh đạo các nước Bru-nây Đa-rút-xa-lam (Brunei Darussalam), Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma (Myanmar), Niu Di-lân (New Zealand) và Lãnh đạo các đảng nước ngoài đã tiếp tục gửi điện và thư chúc mừng.

Quốc Vương Bru-nây Xun-tan Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a (Suntan Haji Hassanal Bolkiah) đã có điện mừng gửi Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong bức điện, Quốc Vương Bru-nây gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lời chúc mừng nhiệt liệt nhất và cho rằng quan hệ giữa hai nước đang ngày càng phát triển nồng ấm với sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mang nhiều giá trị trên cả phương diện song phương và khu vực giữa hai nước. 

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma Uyn Min (Win Myint) đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. 

Trong thư, Tổng thống Uyn Min bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời khẳng định Mi-an-ma sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Toàn quyền Niu Di-lân Pát-xi Rét-đi (Patxy Reddy) đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. 

Trong thư, Toàn quyền Niu Di-lân gửi tới Chủ tịch nước những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, nhấn mạnh quan hệ hai nước đang rất tốt đẹp với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, chính trị, quốc phòng và hướng tới Đối tác Chiến lược.

Lãnh đạo các đảng nước ngoài đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng:

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Su-ra-va-ram Su-đa-ca Rét-đi (Suravaram Sudhakar Reddy), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít Si-ta-ram Y-e-chu-ri (Sitaram Yechury);

- Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô An-bét-tô A-na-gia Gu-ti-ê-rết (Alberto Anaya Gutierez);

- Chủ tịch Đảng Đề xuất Cộng hòa Ác-hen-ti-na Um-béc-tô Xi-a-vô-ni (Humberto Schiavoni), Tổng thư ký Đảng Đề xuất Cộng hòa Ác-hen-ti-na Phrăng-xít-cô Kinh-tan-na (Francisco Quintana);

- Phó Chủ tịch Đảng Quốc đại Xu-đăng Phai-xan Ha-xan I-bra-him (Faisal Hassan Ibrahim);

- Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na Mi-ghen Mê-hi-a (Miguel Mejìa);

- Chủ tịch Đảng Thay đổi và Cải biến Quốc gia Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na Đô-min-gô Am-pa-rô (Domingo Amparo), Tổng Bí thư Đảng Thay đổi và Cải biến Quốc gia Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na Ê-la-đi-ô Rô-đri-ghết Sô-lít (Eladio Rodriguez Solís);

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ê-qua-đo Uyn-xtơn A-la-công Ê-li-gia-lê (Winston Alarcón Elizalde), Bí thư phụ trách Đối ngoại Đảng Cộng sản Ê-qua-đo Ma-ri-o Mên-dô-xa (Mario Mendoza);

- Chủ tịch Đảng Cộng sản Pê-ru – Tổ quốc đỏ An-béc-tô Mô-rê-nô Rô-hát (Alberto Moreno Rojas), Tổng Bí thư  Đảng Cộng sản Pê-ru – Tổ quốc đỏ Rô-lan-đô Brê-nha Pan-tô-ha (Rolando Brena Pantoja), Bí thư phụ trách đối ngoại Đảng Cộng sản Pê-ru – Tổ quốc đỏ A-ri-ti-đết Va-lê Lô-pê-ra (Aristides Valer Lopera);

- Tổng Bí thư Đảng cộng sản Pa-le-xtin Mác-mút Xa-đê (Mahmoud Saadeh)./.