cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 01/08/2018 (GMT+7)

Cán bộ Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Sáng 1/8, vào đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm hỏi, chúc mừng và có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn những cán bộ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


   Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ảnh: Hiền Hòa.

 

   Mở đầu buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi ân cần tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo của Đảng trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 88 ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

 

   Tổng Bí thư khẳng định, ngành Tuyên giáo là một trong những ngành có bề dày truyền thống nhất trong lịch sử cách mạng nước ta. Trải qua nhiều thời kỳ với những tên gọi khác nhau: Ban Tư tưởng – Văn hóa; Ban Tuyên huấn; Ban Tuyên giáo bao gồm Tuyên huấn và Khoa giáo, trong đó có nhiều lĩnh vực quan trọng từ: Tuyên huấn, khoa giáo, y tế, lý luận, văn học nghệ thuật…; do đó, ngành Tuyên giáo có chức năng, nhiệm vụ quan trọng, phụ trách lĩnh vực tinh thần. Với chức năng, nhiệm vụ như vậy, Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn những cán bộ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.   

 

   Báo cáo về một số kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hơn hai năm qua, cùng với kết quả của các ngành, các cấp trong cả nước, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng.

 

   Ban Tuyên giáo đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn các loại tài liệu phục vụ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII; tham mưu Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở Trung ương và cấp tỉnh; đồng thời tổ chức 09 hội nghị cho đội ngũ trí thức, quản lý báo chí, văn nghệ sĩ. Các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII tiếp tục được đổi mới và nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, nhất là đã chủ động hơn trong công tác chuẩn bị tài liệu, với nội dung ngắn gọn, súc tích, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề phát triển mới của các nghị quyết. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến được nhiều tỉnh, thành ủy kết nối đường truyền tới cấp huyện và có nơi đến cấp xã; do đó, mở rộng đối tượng học tập, rút ngắn thời gian quán triệt tới cấp cơ sở. Việc viết thu hoạch sau học tập nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên hệ thống hóa sâu hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi, mới của nghị quyết và hiến kế với cấp ủy nhiều giải pháp khả thi để triển khai nghị quyết trong cuộc sống.

 

   Ban Tuyên giáo các cấp cũng có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương; tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực trong công tác Tuyên giáo.

 

   Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15-5-2016) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn và biên soạn tài liệu phục vụ triển khai Chỉ thị nêu trên trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII và chủ đề từng năm. Hệ thống Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó đã giải quyết nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm; hình thành và phát triển hàng ngàn mô hình, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

 

   Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao vào các đoàn dự kiểm điểm năm 2016, 2017 và các đoàn kiểm tra tại một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên chủ động thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các ngành, địa phương. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy chủ động tham mưu cấp ủy đưa nội dung kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng năm; tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo phân công của cấp ủy.

 

   Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các loại tài liệu, văn bản hướng dẫn công tác Tuyên giáo, thẩm định văn bản của các ban, bộ, ngành, địa phương. Nhiều đề án có nội dung mới và khó cung cấp nhiều cơ sở khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác tư tưởng chính trị, như: “Lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng”, “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, “Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng”, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, “Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, “Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin tiêu cực trên Internet, mạng xã hội”; Đề án nâng cao chất lượng báo chí các cơ quan Đảng…

 

   Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực tham mưu, góp ý chuẩn bị một số nội dung phục vụ các Hội nghị Trung ương khóa XII; kịp thời gửi báo cáo phục vụ các giao ban của Thường trực Ban Bí thư với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương. Thực hiện có trách nhiệm trong việc thẩm định, góp ý hàng trăm văn bản có liên quan của các ban, bộ, ngành, địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và ban hành hàng chục tài liệu chuyên đề, hướng dẫn liên quan đến sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, tuyên truyền các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn, các vấn đề, vụ việc phức tạp, giúp cho hệ thống Tuyên giáo có cơ sở để tổ chức các hoạt động.

 


Hình ảnh tại buổi làm việc. Ảnh: Hiền Hòa.

 

   Ban Tuyên giáo Trung ương chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác Tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân thi đua yêu nước; từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

 

   Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát tình hình quốc tế và trong nước, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, sớm xây dựng tài liệu hướng dẫn tuyên truyền và đã tích cực chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, có chiều sâu trên cả 4 mảng: Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trong đó, tập trung tuyên truyền ý nghĩa thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII; thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp; diễn biến, kết quả và ý nghĩa của các Hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, các chủ trương của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở nước ngoài, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và các hoạt động kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn trong nước, địa phương ...

 

   Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại. Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ làm công tác Tuyên giáo.

 

   Công tác cán bộ của ngành kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay tiếp tục được các cấp ủy đảng quan tâm hơn. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện. Hệ thống Tuyên giáo đang khẩn trương xây dựng đề án về sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu…

 

   Sau phần báo cáo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương đã thảo luận, góp ý kiến đối với các nội dung, lĩnh vực công tác của ngành Tuyên giáo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu kết luận Hội nghị.

 

   Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật…

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Gia Lai: tổ chức Chương trình “Hành trình thắp sáng tương lai” cho học sinh nghèo vùng khó (13/08)
Thị xã Ayun Pa kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ (13/08)
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai họp thống nhất chương trình đại hội nhiệm kỳ I (2018-2023) (09/08)
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai nhận Giải A Giải thưởng Môi trường tỉnh Gia Lai năm 2018 (06/08)
Quân đoàn 3 làm công tác dân vận (06/08)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện (03/08)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng một số nội dung trọng tâm cho nhiệm vụ công tác tháng 8 (02/08)
Kết nạp Đảng cho 5 Sinh viên tình nguyện (02/08)
Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất TW Đoàn thăm và tặng quà các chiến sỹ tình nguyện tại Gia Lai (31/07)
Ký kết quy chế Phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022 (31/07)
Năm học mới 2018-2019 bắt đầu từ cuối tháng 8-2018 (24/07)
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Đảng bộ TP. Pleiku (23/07)
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại huyện Chư Pưh (23/07)
Kế hoạch số 137-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 19/7/2018 (19/07)
Triển khai hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (19/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


   Sáng 11/8, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô đã diễn ra lễ kỷ niệm 5 năm tái lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (7/8/2013-7/8/2018), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020”.

 

 

 

   “Các đại biểu tham dự Đại hội liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cu-ba đã để lại những hình ảnh, kỷ niệm và những bài học quý báu cho tới hôm nay”. Đó là khẳng định của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại lễ kỷ niệm 40 năm Đại hội liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 (1978-2018) diễn ra ngày 11/8 tại Hà Nội.

 

 

 

   Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trên 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng, được một doanh nghiệp vận tải đang đưa đi tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

 

 

 

   Ngày 12/8/2018, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững” với sự tham gia của 500 đại biểu là Lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; Lãnh đạo địa phương và Cơ quan ngoại vụ của 63 tỉnh/ thành; các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

 

 

 

   Theo báo cáo nhanh ngày 12/8 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương đang tích cực hướng dẫn cho các phương tiện tàu thuyền phòng tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

BAN TIN SINH HOAT NHAN DAN


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2340656
Số người Online 65

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này