cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 18/07/2018 (GMT+7)

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


   Đồng chí Nguyễn Đình Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Pleiku cho biết: “Xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku và UBKT Thành ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hàng năm, theo đúng quy định theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT cấp trên. Việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao được UBKT hai cấp chủ động tiến hành, đáp ứng yêu cầu đề ra”.


   Tiêu biểu là sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cùng với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng - Nhất là Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Chương VII và  Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, các hướng dẫn liên quan.
Biểu quyết chỉ tiêu công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Ảnh: TN.


   Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ngoài kiểm tra, giám sát thường xuyên theo Điều lệ Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại nhiều đơn vị để có sự chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiên quyết chỉ đạo xử lý kỷ luật các trường hợp đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, buông lỏng lãnh đạo quản lý; tham nhũng, cố ý làm trái, vi phạm những điều đảng viên không được làm… Qua đó, đã góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


   Riêng 6 tháng đầu năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy đang tiến hành kiểm tra đối với 4 tổ chức cơ sở đảng cấp dưới và 6 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 1 tổ chức cơ sở đảng và 2 đảng viên là cán bộ chủ chốt. Cấp ủy trực thuộc Thành ủy kiểm tra 22 tổ chức đảng và 34 đảng viên (tăng 13 tổ chức đảng, 25 đảng viên so với cùng kỳ).


   Các cơ quan chuyên trách tham mưu của Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra đối với 4 tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 1 tổ chức đảng 3 đảng viên, đồng thời đang tiến hành giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở đảng và 5 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã giám sát 7 tổ chức đảng, 12 đảng viên. Hoạt động giám sát tập trung chủ yếu việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết của Đảng bộ thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Qua giám sát đã yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm và báo cáo kết quả khắc phục cho Ban Thường vụ Thành ủy.


   UBKT Thành ủy phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. UBKT hai cấp chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở...


   Mặt khác, qua 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Thành phố có 11 đảng viên bị thi hành kỷ luật... Nếu tính chung từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật hơn 50 đảng viên (khiển trách 32 trường hợp, cảnh cáo 15 trường hợp, khai trừ Đảng 7 trường hợp...). Nội dung vi phạm chủ yếu là về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo quản lý, tham nhũng, cố ý làm trái quy định nhà nước, vi phạm pháp luật, vi phạm phẩm chất đạo đức và lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm…
Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác kiểm tra của Đảng. Ảnh: TN.

   Đề cập một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng của Đảng bộ thành phố thời gian tới, đồng chí Phan Ngọc Anh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku đã nhấn mạnh: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X). Chú trọng công tác rèn luyện đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của thành phố, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương - nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm mới phát sinh -  nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, ý thức phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao…, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020”./.

Thanh Nhật
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Gia Lai: tổ chức Chương trình “Hành trình thắp sáng tương lai” cho học sinh nghèo vùng khó (13/08)
Thị xã Ayun Pa kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ (13/08)
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai họp thống nhất chương trình đại hội nhiệm kỳ I (2018-2023) (09/08)
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai nhận Giải A Giải thưởng Môi trường tỉnh Gia Lai năm 2018 (06/08)
Quân đoàn 3 làm công tác dân vận (06/08)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện (03/08)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng một số nội dung trọng tâm cho nhiệm vụ công tác tháng 8 (02/08)
Kết nạp Đảng cho 5 Sinh viên tình nguyện (02/08)
Cán bộ Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao (01/08)
Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất TW Đoàn thăm và tặng quà các chiến sỹ tình nguyện tại Gia Lai (31/07)
Ký kết quy chế Phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022 (31/07)
Năm học mới 2018-2019 bắt đầu từ cuối tháng 8-2018 (24/07)
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Đảng bộ TP. Pleiku (23/07)
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại huyện Chư Pưh (23/07)
Kế hoạch số 137-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 19/7/2018 (19/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


   Sáng 11/8, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô đã diễn ra lễ kỷ niệm 5 năm tái lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (7/8/2013-7/8/2018), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020”.

 

 

 

   “Các đại biểu tham dự Đại hội liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cu-ba đã để lại những hình ảnh, kỷ niệm và những bài học quý báu cho tới hôm nay”. Đó là khẳng định của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại lễ kỷ niệm 40 năm Đại hội liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 (1978-2018) diễn ra ngày 11/8 tại Hà Nội.

 

 

 

   Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trên 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng, được một doanh nghiệp vận tải đang đưa đi tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

 

 

 

   Ngày 12/8/2018, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững” với sự tham gia của 500 đại biểu là Lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; Lãnh đạo địa phương và Cơ quan ngoại vụ của 63 tỉnh/ thành; các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

 

 

 

   Theo báo cáo nhanh ngày 12/8 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương đang tích cực hướng dẫn cho các phương tiện tàu thuyền phòng tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

BAN TIN SINH HOAT NHAN DAN


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2340631
Số người Online 31

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này