cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 18/07/2018 (GMT+7)

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


   Đồng chí Nguyễn Đình Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Pleiku cho biết: “Xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku và UBKT Thành ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hàng năm, theo đúng quy định theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT cấp trên. Việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao được UBKT hai cấp chủ động tiến hành, đáp ứng yêu cầu đề ra”.


   Tiêu biểu là sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cùng với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng - Nhất là Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Chương VII và  Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, các hướng dẫn liên quan.
Biểu quyết chỉ tiêu công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Ảnh: TN.


   Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ngoài kiểm tra, giám sát thường xuyên theo Điều lệ Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại nhiều đơn vị để có sự chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiên quyết chỉ đạo xử lý kỷ luật các trường hợp đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, buông lỏng lãnh đạo quản lý; tham nhũng, cố ý làm trái, vi phạm những điều đảng viên không được làm… Qua đó, đã góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


   Riêng 6 tháng đầu năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy đang tiến hành kiểm tra đối với 4 tổ chức cơ sở đảng cấp dưới và 6 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 1 tổ chức cơ sở đảng và 2 đảng viên là cán bộ chủ chốt. Cấp ủy trực thuộc Thành ủy kiểm tra 22 tổ chức đảng và 34 đảng viên (tăng 13 tổ chức đảng, 25 đảng viên so với cùng kỳ).


   Các cơ quan chuyên trách tham mưu của Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra đối với 4 tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 1 tổ chức đảng 3 đảng viên, đồng thời đang tiến hành giám sát đối với 2 tổ chức cơ sở đảng và 5 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã giám sát 7 tổ chức đảng, 12 đảng viên. Hoạt động giám sát tập trung chủ yếu việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết của Đảng bộ thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Qua giám sát đã yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm và báo cáo kết quả khắc phục cho Ban Thường vụ Thành ủy.


   UBKT Thành ủy phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. UBKT hai cấp chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở...


   Mặt khác, qua 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Thành phố có 11 đảng viên bị thi hành kỷ luật... Nếu tính chung từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật hơn 50 đảng viên (khiển trách 32 trường hợp, cảnh cáo 15 trường hợp, khai trừ Đảng 7 trường hợp...). Nội dung vi phạm chủ yếu là về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo quản lý, tham nhũng, cố ý làm trái quy định nhà nước, vi phạm pháp luật, vi phạm phẩm chất đạo đức và lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm…
Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác kiểm tra của Đảng. Ảnh: TN.

   Đề cập một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng của Đảng bộ thành phố thời gian tới, đồng chí Phan Ngọc Anh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku đã nhấn mạnh: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X). Chú trọng công tác rèn luyện đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của thành phố, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương - nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm mới phát sinh -  nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, ý thức phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao…, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020”./.

Thanh Nhật
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Gia Lai: Phẫu thuật đục thể tinh thể miễn phí cho hơn 100 người nghèo (22/03)
Hội nghị 10 năm thực hiện Quyết tâm thư già làng các dân tộc TN (20/03)
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân:Chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông,thủy lợi (20/03)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Gia Lai (20/03)
Hành trình đỏ lần thứ VII năm 2019 “Kết nối dòng máu Việt” (20/03)
Báo chí góp phần quan trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử (18/03)
Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 (18/03)
Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma (14/03)
Tỉnh táo trước thông tin giả mạo trên mạng xã hội (12/03)
Đề nghị xử lý nghiêm Facebook giả mạo Ban Tuyên giáo Trung ương (12/03)
Huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai): Có trên 400 người dân tham gia hiến máu tình nguyện (10/03)
Huyện Chư Pah: Đưa Nghị quyết Đại hội MTTQ vào cuộc sống (10/03)
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ia Grai triển khai có hiệu quả hoạt động công tác Hội năm 2018 (10/03)
BHXH tỉnh Gia Lai làm tốt công tác cải cách hành chính (01/03)
Gia Lai: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo (29/02)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2687906
Số người Online 121

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này