cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 04/07/2018 (GMT+7)

Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, vào đầu tháng 3/2018, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận tại 3 khu vực (Miền Bắc, Miền Trung - Tây Nguyên và Miền Nam).


   Hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản: (1) Quyết định số 99-QÐ/TW của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; (2) Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; (3) Quy định số 124-QÐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
liên quan đến công tác dân vận khu vực các tỉnh, thành phố miền Bắc.


   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí Thư Trung ưởng Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã nhấn mạnh và chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các bộ, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần thực hiện nghiêm túc một số nội dung cụ thể, đó là:


   Một là, các cấp ủy, Ban Dân vận các cấp với vai trò là cơ quan tham mưu, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung quán triệt, nghiên cứu các văn bản của Đảng nhằm thay đổi tư duy của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận đề cập đến nhiều vấn đề mới, quan trọng, cần phải nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải tổ chức hội nghị quán quán triệt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm sao để các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đầy đủ tinh thần, nội dung từng văn bản. Quá trình thực hiện phải thường xuyên, liên tục, hiệu quả, tránh hình thức. Các cấp ủy đảng cần trực tiếp chỉ đạo, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt.


   Hai là, Trung ương ban hành Quyết định 99 và quy định 124 đây không phải là vấn đề mới, đây là quyết tâm rất cao để thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn đảng; Đảng lãnh đạo nhưng phải chịu sự giám sát của nhân dân; dư luận xã hội hiện nay cũng rất quan tâm vấn đề này, đòi hỏi Đảng phải lãnh đạo và kiểm soát vấn đề này; vì vậy, để triển khai nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, các cấp ủy Đảng cần tập trung quán triệt theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đồng thời tập trung vào nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trọng tâm cần tập trung vào 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, cần thống nhất nhận thức trong công tác triển khai các văn bản của Trung ương quy định, hướng dẫn. Cùng với đó, cần ghi nhận và xử lý kịp thời những vấn đề của người dân phản ánh theo đúng quy định; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay trong mỗi cán bộ, đảng viên.


   Ba là, các cấp ủy, Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về tinh thần, ý nghĩa, nội dung, biện pháp thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Quy định mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nâng cao trách nhiệm, phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, trách nhiệm tham mưu của Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện công khai, minh bạch và phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.


   Bốn là, hiện nay nhiều người dân tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, với Nhà nước thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, qua mạng xã hội; nhiều cán bộ, đảng viên cũng đã phải giải trình, bị xử lý khi có những ý kiến phản ánh của nhân dân tạo nên dư luận xã hội tiêu cực. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội không được bỏ qua mà phải luôn quan tâm lắng nghe, phối hợp giải quyết những ý kiến phản ánh của nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội...


   Năm là, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW; cần tập trung vào giám sát cá nhân, phản ảnh những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung vào 9 biểu hiện về suy thoái về đạo đức và lối sống; chủ thể giám sát là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhưng phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện; cần ghi nhận và xử lý kịp thời những vấn đề của người dân phản ánh theo đúng quy định; tuy nhiên việc thực hiện không chạy theo phong trào, mà coi đây là quá trình bình thường, thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, “dám làm và đủ sức để làm” để cùng nhân dân tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng một cách thiết thực, hiệu quả.


   Sáu là, đối với Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Các cấp ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải tập trung làm thay đổi về nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, bình đẳng về cơ hội cho giới nữ và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị.


   Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, các bộ, ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các Tỉnh ủy, thành ủy nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản nói trên./.

Nguyễn Danh Xuân - Ban Dân vận Tỉnh ủy
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, bền vững (18/09)
"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" (18/09)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa tại thị trấn Kông Chro (13/09)
Đưa Nghị quyết Trung ương 7 vào cuộc sống giải pháp nào để tinh giản bộ máy (12/09)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam - Hungary mãi mãi là bạn, là đồng chí của nhau (11/09)
Triều Tiên đề nghị tiến hành Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Mỹ (11/09)
Báo chí Nga nêu bật ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10/09)
Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10/09)
Việt Nam – Hung-ga-ri : “Dấu mốc mới, Động lực mới, Tầm cao mới” (07/09)
Việt Nam – Liên bang Nga ký kết nhiều văn kiện hợp tác (07/09)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (07/09)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Liên bang Nga (06/09)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev (06/09)
Dư luận Nga hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (06/09)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và sẽ thăm chính thức Cộng hòa Hung-ga-ri (05/09)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới

Sáng 5/9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ban An toàn giao thông quốc gia đã đến dự lễ Khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Tiểu học Phù Đổng (TP.Đà Nẵng), đồng thời phát động "Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường”.


Theo TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám Đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, theo dự báo nhiều khả năng khoảng ngày và đêm 07/9/2018, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.


Sáng 5/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự, đánh trống khai giảng năm học mới và chung vui với hơn 1.800 học sinh, giáo viên Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Cùng dự có Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.


Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận công lao đóng góp, thành tích xuất sắc của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.


Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin, sáng 5/9/2018, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5 đến 8/9/2018.


Hôm nay 5/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước tưng bừng dự Lễ khai giảng đón chào năm học mới 2018-2019. Lễ khai giảng sẽ diễn ra trong một tiếng, bắt đầu từ 7h30, gồm phần Lễ với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước; phần Hội là các tiết mục văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết ngày khai giảng năm học mới (5/9) khá thuận lợi, nhiều khu vực có nắng về ban ngày, chiều tối và đêm có mưa và dông. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị, mang lại lợi ích lớn cho nhân dân hai nước.

Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2398529
Số người Online 46

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này