cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THỜI SỰ
Cập nhật 16/05/2018 (GMT+7)

Hội nghị sơ kết 02 năm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.


   Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Hồ Văn Niên-Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: MĐ.


   Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bước đầu đã ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính,  đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị,… Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; có hàng 100 phong trào thực hiện “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh; các mô hình thực hiện cải cách hành chính,…qua đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các từng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong cả nước. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào trong sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền, với Đảng.


   Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc thực hiện Chỉ thị số 05 cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc nổi cộm của đị phương, đơn vị; tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn yếu, chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; công tác thông tin, tuyên truyền trong một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm,…


   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 02 năm qua và nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi miền tổ quốc. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, địa phương tiếp tục quan tâm và thể hiện sự quyết tâm hơn nữa để phát huy kết quả đã đạt được và kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, tạo sự chuyển biến lan tỏa thật sự rõ nét trong đời sống xã hội. Đồng thời, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời phải kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và tầng lớp nhân; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng văn minh đô thị”, “xóa đói giảm nghèo”, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Đồng chí cũng yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, những biểu hiện lệch lạc, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực./.

Mai Đào
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bằng giả và đạo đức công vụ (16/07)
Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (16/07)
Nhiều vấn đề "nóng" được cử tri quan tâm (16/07)
Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh: Thông qua 20 nghị quyết quan trọng (13/07)
Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XI: Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc (12/07)
Ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XI: Nhiều vấn đề đưa ra thảo luận tại tổ (11/07)
HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI: 6 tháng đầu năm 2018 đạt được nhiều kết quả quan trọng (10/07)
Ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XI: Tập trung thảo luận những vấn đề nổi cộm (10/07)
Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XI: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng (11/07)
Khai mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (10/07)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ 13, Khóa IX (mở rộng) (08/07)
Đoàn Thanh niên Gia Lai: Tổ chứcHội nghị BCH mở rộng lần thứ 3 khóa XIV (02/07)
Nhiều việc làm thiết thực trong hoạt động Công đoàn (05/07)
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Gia Lai lần thứ 13, Khóa XV (mở rộng) (05/07)
Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (04/07)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


   Sáng 13/7, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)” đã chính thức khai mạc.
   Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm chính thức Việt Nam.
   Ngày 13/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).
   Tối 14/7, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3, để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân dân.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

BAN TIN SINH HOAT NHAN DAN


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2289919
Số người Online 195

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này