cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > GIÁO DỤC LLCT
Cập nhật 11/01/2018 (GMT+7)

Một số kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017”, trong năm 2017, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


   Trước tiên, công tác tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Trong năm 2017, công tác tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức chặt chẽ và đổi mới phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thực hiện các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thông báo nhanh và ban hành các kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5 và 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII). Nhìn chung, việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ thời gian theo kế hoạch; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 85% so với tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh (tổng số tính cả số lượng đảng viên đã được miễn sinh hoạt Đảng). Công tác tuyên truyền, phổ biến trong hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân được chú trọng, với nhiều hình thức tổ chức phù hợp. Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, hầu hết cán bộ, đảng viên đã viết thu hoạch và cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo quy định.


   Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 27/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; công tác tuyên truyền, cổ động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, lồng ghép với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Báo Gia Lai tuyên truyền thường xuyên về gương “người tốt, việc tốt” trên trang Thời sự - Chính trị số báo ra thứ 2 và thứ tư hàng tuần. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh mở Chuyên mục “Thi đua yêu nước” - tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác phát đều vào tối thứ 7, tuần thứ hai hàng tháng. Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đặc san Tư tưởng - Văn hóa Gia Lai; tài liệu sinh hoạt chi bộ, các ấn phẩm, bản tin tuyên truyền của các đảng bộ, đơn vị (Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Phú Thiện…) đã duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền, biểu dương về những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” làm theo gương Bác.


   Nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Tọa đàm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, biên tập, phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp các cấp ủy đảng nghiên cứu để chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) một cách có hiệu quả. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (bằng hình thức thi viết và thi trắc nghiệm). Kết quả, đã có 43.392 bài thi trắc nghiệm và 9.195 bài thi viết. Kết thúc cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho 65 cá nhân đạt giải và 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Nhìn chung, Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị - xã hội, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngoài ra, một số đảng bộ, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị (khóa XII) thông qua việc tổ chức các cuộc thi kể chuyện, thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh…Đồng chí Lê Phan Lương - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hoàng.


   Về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh: Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn Ban Tuyên giáo (phòng Chính trị) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017. Kết quả: 17 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã phối hợp mở được 832 lớp, với 79.540 lượt người tham gia học tập (đạt 103 % số lớp và 107 % số học viên so với kế hoạch cả năm). 05 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã mở 202 lớp, với 14.754 lượt người tham gia học tập. Trường Chính trị tỉnh đã mở 84 lớp, với 5.663 học viên. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 121 cán bộ làm công tác tuyên giáo các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2017 đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh. Tiến độ mở lớp, tỷ lệ, số lượng học viên tham dự/lớp cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, kinh phí hỗ trợ cho học viên được bố trí, thực hiện đảm bảo theo quy định.


   Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 vẫn còn có những mặt hạn chế như: Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng trong Đảng và dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời và hiệu quả. Công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân có nơi còn hạn chế, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của một số trung tâm bồi dưỡng chính trị chưa theo kịp, thậm chí có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị hiện nay. Chất lượng một số lớp đào tạo, bồi dưỡng chưa cao (nhất là các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố); nhiều trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chưa chú ý tổ chức thao giảng, dự giờ để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy; giảng viên kiêm chức chưa phát huy tốt trong việc tham gia giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ở một số trung tâm bồi dưỡng chính trị còn thiếu thốn hoặc đã cũ kỹ, hư hỏng. Hiện nay, vẫn còn 02 trung tâm bồi dưỡng chính trị sử dụng chung trụ sở làm việc với trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện (huyện Phú thiện và huyện Kông Chro). Mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên hiện nay còn thấp, nên rất khó khăn cho học viên ở xa (Bộ Tài chính quy định hỗ trợ không quá 50.000đ/ngày/học viên; hiện nay, tỉnh Gia Lai quy định mức hỗ trợ 40.000đ/ngày/học viên). 


   Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo (phòng Chính trị) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy cấp mình chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị ở đảng bộ, địa phương, đơn vị mình; trong đó, chú trọng thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:


   Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức hội nghị thông tin thời sự, đặc biệt định hướng những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.


   Thực hiện tốt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 25/9/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018. Chú trọng nội dung giáo dục công dân, giáo dục đạo đức trong các nhà trường; đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) )“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học và ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, gắn với triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


   Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức tại trung tâm tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để công tác tổ chức, quản lý và hoạt động giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tiếp tục duy trì có nề nếp, đảm bảo chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018, nhất là về định hướng công tác chính trị, tư tưởng.


   Chỉ đạo, tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện (theo Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 16/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) hoàn thành trước ngày 31/3/2018; qua đó, đăng ký cử thí sinh tham gia dự thi cấp tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2018).

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Võ Hoàng Bình
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể năm 2018 (20/12)
Sôi nổi hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Gia Lai năm 2018 (22/06)
Một số vấn đề rút ra qua Hội thi báo cáo viên, giảng viên LLCT giỏi huyện Kbang năm 2018 (21/05)
Binh đoàn 15 bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 (18/05)
Huyện Ia Grai: Trao giải giảng viên lý luận chính trị giỏi (08/04)
Huyện Chư Pưh tổ chức thành công Hội thi Giảng viên Lý luận Chính trị giỏi cấp huyện năm 2018 (29/03)
Thành ủy Pleiku: Trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi (18/03)
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị để đẩy lùi suy thoái (03/01)
Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (19/12)
Đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ tỉnh sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) (07/10)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (24/04)
Gia Lai: Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 (18/04)
Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (10/02)
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận trong tình hình hiện nay (10/02)
Vài vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay (25/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2624347
Số người Online 102

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này