cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > THÔNG TIN
Cập nhật 21/10/2013 (GMT+7)

Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”, gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 1269/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, an ninh trật tự.


Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các cấp và các ngành, đoàn thể đã triển khai quyết liệt Chỉ thị 48, Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý trên địa bàn. Trong đó, đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, nhất là việc tố giác tội phạm. Các ngành chức năng đã chủ động trong công tác nắm tình hình, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để phức tạp; các cơ quan tư pháp đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; đồng thời, các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã tích cực triển khai công tác chuyển hoá các địa bàn trọng điểm. phức tạp về tội phạm, an ninh trật tự, bước đầu đem lại hiệu quả nhất định góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Chỉ thị 48, Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 1269 của UBND tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: việc giải quyết vấn đề FULRO, tà đạo “Hà Mòn” có lúc còn bị động; tội phạm, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp; việc phát hiện, đấu tranh còn chậm; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm còn hạn chế, ý thức tham gia phòng, chống tội phạm của một bộ phận nhân dân chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; hệ thống chính trị ở một số địa phương chưa đủ sức để giải quyết các vụ việc ở cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc chưa mạnh; nhiều người dân không giám tố giác tội phạm vì sợ bị trả thù; một số nơi cấp uỷ, chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, vẫn khoán trắng cho ngành Công an; năng lực quản lý địa bàn, quản lý đối tượng của lực lượng chức năng còn bộc lộ nhiều hạn chế; xử lý tội phạm chưa triệt để; một số vụ việc do các cơ quan, tổ chức chuyển đến hoặc người dân báo cáo cho Công an nhưng chưa kịp thời xác minh, xử lý để răn đe tội phạm, làm mất niềm tin trong nhân dân.

Để ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tội phạm và ma tuý trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh tập trung chỉ đạo làm tốt các yêu cầu, nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 48, Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị, các chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các kế hoạch phòng, chống tội phạm, ma tuý và chuyển hoá địa bàn của UBND tỉnh và của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.

Tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở, của nhân dân, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong phối hợp chuyển hoá địa bàn; tổ chức cho các Khu dân cư, Tổ dân phố đăng khí thi đua Khu dân cư, Tổ dân phố không có tội phạm, coi đây là gốc, là khâu đột phá trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 48, Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị ở địa phương, đồng thời là một tiêu chí quan trọng để xét công nhận Khu dân cư, Tổ dân phố văn hoá hàng năm.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Chú trọng tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp tốt với công tác tuyên truyền miệng của lực lượng báo cáo viên các cấp, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ, điều kiện phạm tội, nghiệm ma tuý, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Từng địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng hoạt động băng nhóm, đối tượng nghiện. Mỏ các đợt cao điểm đấu tranh, xử lý kịp thời các băng nhóm manh động, có tính chất côn đồ, “bảo kê”; tội phạm ma tuý, trộm cắp, tham nhũng, xâm hại rừng, tài nguyên khoáng sản, tội phạm công nghệ cao.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; xuất nhập cảnh; quản lý văn hoá, dịch vụ văn hoá, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tiếp tục vận động, kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để rơi vào tây tội phạm. Ngành Lao động – TB&XH, ngành Y tế; UBND cấp huyện, cấp xã cần tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai để kéo giảm số người nghiện và địa bàn có ma tuý. Ngành Công an, Biên phòng, Viện Kiểm sát, Toà án cần quan tâm giáo dục, nâng cao chất lượng chính trị, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm; kiên quyết không để xảy ra các hành vi tiêu cực, bảo kê, bao che tội phạm, gây mất lòng tin trong nhân dân. UBND các huyện, thị, thành phố, Mặt trận và các đoàn thể, các ngành rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ cơ sở xã, thôn, làng hiện nay, nhất là Công an xã, dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng, các tổ tự quản, tổ hoà giải để có biện pháp củng cố, hỗ trợ kinh phí nhằm phát huy hiệu quả các lực lượng này ở cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm và chuyển hoá địa bàn. Công an tỉnh phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và các ngành tham mưu củng cố Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm và Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với thực tế của từng địa phương. Các ngành, đoàn thể, địa phương thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sạch vững mạnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá (XI) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đẩy lùi tiêu cực.

Hy vọng các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh để công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và công tác chuyển hoá địa bàn sẽ thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần làm trong sạch địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an roàn xã hội để tỉnh ta phát triển bền vững. 

Xuân Quỳnh
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Công chức không được nịnh bợ, lấy lòng cấp trên (03/02)
Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng. (23/11)
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Quốc khánh (21/08)
Những kết quả đáng ghi nhận từ việc xây dựng các mô hình tham gia bảo đảm an toàn giao thông, giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn tỉnh (13/08)
Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả các mô hình tham gia bảo đảm an toàn giao thông, giai đoạn 2015-2018 (10/08)
Gia Lai: Lễ phát động năm An toàn giao thông 2018 (25/01)
Thành phố Pleiku: Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (16/01)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (14/01)
Một số vấn đề về các dự án đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông (03/10)
Huyện Chư Pưh: Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (29/09)
Công đoàn Cao su Chư Pah bàn giao nhà mái ấm công đoàn (01/09)
Gia Lai: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học 2017-2018 (31/08)
Chính thức bỏ quy định bắt buộc đổi giấy phép lái xe (29/05)
Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ lễ 30-4 và 1-5 (20/04)
Cao su Chư Pah tổ chức lễ ra quân khai thác mủ cao su năm 2017 (12/04)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2625339
Số người Online 195

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này