cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > KHOA GIÁO
Cập nhật 06/08/2018 (GMT+7)

Một số kết quả về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ năm 2012 đến nay ở Gia Lai

Gia Lai là tỉnh ở phía bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên trên 15.536 km2 với 90 km đường biên giới giáp tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).


   Dân số toàn tỉnh trên 1,4 triệu người với 34 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 45%, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar, lực lượng lao động chiếm trên 875.000 người trên tổng dân số. Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện (14 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố); 222 đơn vị hành chính cấp xã (184 xã, 24 phường, 14 thị trấn), với 2.161 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 1.261 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số). Gia Lai có lợi thế đất đai rộng lớn, khí hậu ôn hòa phù hợp với đa dạng cây trồng và vật nuôi, nhất là phát triển cây công nghiệp dài ngày, kinh doanh tổng hợp nông, lâm sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản… Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh, kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu Nghị quyết, đạt 8,42%, thu nhập bình quân đầu người, đạt 41,58 triệu đồng/năm, tăng 8,9%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.200 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo đa chiều giảm còn 13,34%, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện đáng kể.


   Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần từng bước đưa Nghị quyết 21-NQ/TW đi vào cuộc sống. Đến cuối năm 2013, có 17/17 huyện, thị xã, thành phố thành lập ban chỉ đạo cấp huyện. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có kết quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.


   Các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan chức năng kịp thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người lao động, như: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt, đồng thời, lồng ghép nội dung trong các hội nghị khác của các sở, ban, ngành; đối thoại trực tiếp với chủ doanh nghiệp, người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh; các hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hình thức sân khấu hóa; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện tuyên truyền trực quan như panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, xe tuyên truyền lưu động nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/7) hằng năm; các cuộc thi tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; định kỳ 6 tháng một lần tổ chức hội nghị thông báo cho các cơ quan thông tấn báo chí... Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát sóng và mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh sâu rộng các hoạt động ở các đơn vị, địa phương, như: Duy trì chuyên mục bảo hiểm xã hội mỗi tháng 01 kỳ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, mỗi tháng 01 trang chuyên mục trên Báo Gia Lai; tổ chức hỏi - đáp và giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên website Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ở cấp huyện, duy trì việc tuyên truyền trên sóng truyền thanh - truyền hình; tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tại cấp xã, nhất là các xã có tỷ lệ hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp; lồng ghép việc tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trong thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng liên quan tổ chức gần 500 cuộc đối thoại trực tiếp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với đại diện tổ chức công đoàn các doanh nghiệp, hội viên hội nông dân, hội viên hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh... tuyên truyền, giải thích chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên nắm bắt kịp thời, trên cơ sở đó, vận động người thân, gia đình tham gia tích cực hơn; tổ chức gần 40 đợt tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đến hầu hết các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.


   Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, từ năm 2012 đến ngày 31/12/2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng.  Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội từ 78.422 người, tăng lên 81.913 người, tăng 104,45%, chiếm 9,35% lực lượng lao động tham gia. Bảo hiểm thất nghiệp từ 62.097 người, tăng lên 65.740 người, tăng 105,86%, chiếm 7,5% lực lượng lao động. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ 955.492 người, tăng lên 1.266.972, tăng 132,60%, đạt 109,72% so với Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017 và đạt 105,97% so với Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2017. Nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tăng cao. Năm 2012, có 71,26% dân số tham gia và đến ngày 31/12/2017, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chiếm 88% dân số.


   Với phương châm hướng đến sự hài lòng của người dân, coi trọng chất lượng phục vụ làm tiêu chí để phát triển, các cơ quan chức năng luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xác định lấy đơn vị, người tham gia làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia; tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ theo quy định... Các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội từng bước được đổi mới và thực hiện nghiêm túc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ. Thực hiện chi trả chế độ hưu trí cho đối tượng thụ hưởng thông qua hệ thống các điểm bưu điện văn hóa, qua tài khoản cá nhân, tạo thuận lợi, giảm chi phí đi lại cho người tham gia. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ theo quy định... Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và con người, đổi mới phương thức hoạt động trong toàn hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội. Năm 2012, có 09 phòng nghiệp vụ, với 286 viên chức, người lao động, đến nay, tăng lên 11 phòng nghiệp vụ, với 315 viên chức, người lao động.


   Công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thực hiện đúng quy định, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến cuối năm 2017, cấp mới 6.389 sổ bảo hiểm xã hội, nâng tổng số sổ bảo hiểm xã hội quản lý lên 80.386 sổ; cấp mới 526.815 thẻ bảo hiểm y tế, nâng số thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý đến lên 1.266.972 thẻ.


   Quỹ khám, chữa bệnh được chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, công tác phối hợp quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo đúng quy định, có nhiều đổi mới, như: Lập đường dây nóng để xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc, quy định trong công tác khám, chữa bệnh, giải quyết chế độ cho nhân dân; công khai, minh bạch các hoạt động khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy đinh. Ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm tự nguyện cho hàng trăm nghìn lượt người lao động. Tổng số đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe từ năm 2012 - 2017 là 171.955  lượt người, với tổng số tiền chi trả là 5.588 tỷ đồng.


   Giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định thanh toán bảo hiểm y tế, đảm bảo liên thông kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm quản lý tốt nhất nguồn quỹ bảo hiểm y tế; mở rộng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 5 năm, tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 2.336,525 tỷ đồng, tương ứng với 5.999.590 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.


   Công tác thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo phương châm “thu đúng, thu đủ” đối với từng đơn vị, từng người lao động; số thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao. Tổng số thu qua 5 năm là 8.785.674 tỷ đồng.


   Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.159 đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, ngành bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại 40 đơn vị nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, chưa có hình thức xử lý vi phạm hành chính cũng như tập trung thanh tra chuyên ngành các đơn vị trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Từ năm 2012 đến nay, qua công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã thu hồi số tiền 2,363 tỷ đồng từ các đơn vị; thu hồi số tiền hưởng sai các chế độ ngắn hạn 336,286 triệu đồng; chi phí khám, chữa bệnh không đúng theo quy định là 49,785 triệu đồng./.

Phú Hà
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Đáp ứng tốt nhu cầu thông tin cho người dân (27/03)
Krông Pa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (23/12)
Chư Pưh: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình (12/09)
Gia Lai: Chú trọng đến phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT (13/08)
Mang Yang: Đối thoại chính sách bảo hiểm (08/06)
Đối thoại với nông dân về chính sách bảo hiểm (23/12)
Thêm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT (23/12)
Kông Chro: Gần 97% dân số tham gia BHYT (28/11)
Gia Lai: Thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc về BHYT (18/12)
Cấp lại thẻ BHYT trong 24 giờ (23/12)
Xã Ia Mlăh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) mức độ 2 nhìn từ chất lượng (21/11)
Nhiều giải pháp khắc phục tình trang thiếu giáo viên (17/09)
Kết hợp giữa giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội, tạo ra được hệ sinh thái tốt cho phát triển giáo dục (05/09)
Gia Lai: Gần 400.000 học sinh bước vào năm học mới 2018-2019 (05/09)
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức thống nhất trên cả nước vào buổi sáng 5/9/2018. (05/09)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


Năm 2018, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia đã được triển khai hiệu quả và điều này sẽ tiếp tục được phát huy trong năm tới. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Năm 2018 là năm có nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển và trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để hiểu rõ hơn về điều này.


Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.


Sau hơn 40 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2019), quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại, quan hệ giữa hai nước hiện có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2624406
Số người Online 131

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này