cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > KHOA GIÁO
Cập nhật 04/05/2018 (GMT+7)

Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, thời gian qua, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm khác, tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.


   Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm đến công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; đồng thời, xác định đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các cơ quan quản lý nhà nước, ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội ở địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; quản lý tốt đối tượng tham gia từ cơ sở nhằm củng cố và tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để có kế hoạch phát triển. Việc phát triển đối tượng tham gia là một trong những chỉ tiêu trọng tâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tham gia. Công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thực hiện đúng quy định, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến cuối năm 2017, cấp mới 6.389 sổ bảo hiểm xã hội, nâng tổng số sổ bảo hiểm xã hội quản lý lên 80.386 sổ; cấp mới 526.815 thẻ bảo hiểm y tế, nâng số thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý đến lên 1.266.972 thẻ.


   Bên cạnh đó, quỹ khám, chữa bệnh được chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, công tác phối hợp quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo đúng quy định, có nhiều đổi mới, như: Lập đường dây nóng để xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc, quy định trong công tác khám, chữa bệnh, giải quyết chế độ cho nhân dân; công khai, minh bạch các hoạt động khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, quy trình khám, chữa bệnh; quan tâm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đi đôi với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Công tác giám định bảo hiểm y tế, đặc biệt là giám định tập trung trên cổng thông tin điện tử nhằm hạn chế việc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả, đúng quy định về quản lý nguồn quỹ khám, chữa bệnh. Tổ chức họp báo thường xuyên, công khai đầy đủ số liệu, thông tin về công tác thu, giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.


   Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy đinh. Ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm tự nguyện cho hàng trăm nghìn lượt người lao động. Tổng số đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe từ năm 2012 - 2017 là 171.955  lượt người, với tổng số tiền chi trả là 5.588 tỷ đồng. Cùng với dó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định thanh toán bảo hiểm y tế, đảm bảo liên thông kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm quản lý tốt nhất nguồn quỹ bảo hiểm y tế; mở rộng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 5 năm, tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 2.336,525 tỷ đồng, tương ứng với 5.999.590 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.


   Công tác thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo phương châm “thu đúng, thu đủ” đối với từng đơn vị, từng người lao động; số thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao. Tổng số thu qua 5 năm là 8.785.674 tỷ đồng. Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.159 đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, ngành bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại 40 đơn vị nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, chưa có hình thức xử lý vi phạm hành chính cũng như tập trung thanh tra chuyên ngành các đơn vị trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Từ năm 2012 đến nay, qua công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã thu hồi số tiền 2,363 tỷ đồng từ các đơn vị; thu hồi số tiền hưởng sai các chế độ ngắn hạn 336,286 triệu đồng; chi phí khám, chữa bệnh không đúng theo quy định là 49,785 triệu đồng.
Trụ sở BHXH tỉnh Gia Lai. Ảnh: VĐ.

   Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các bệnh viện, nhất là tuyến y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ trong các cơ sở y tế. Thường xuyên duy trì sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các đơn vị thuộc khu vực ngoài quốc doanh trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động./.

Lam Giang
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Gia Lai: Tổ chức thi thử trước kì thi THPT Quốc gia (24/05)
Gia Lai: Ban hành Chương trình về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (08/05)
Gia Lai: Đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT Quốc gia (03/05)
Gia Lai sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW (03/05)
Phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (02/05)
Speak Up – Trung tâm Anh ngữ thứ 15 tại Gia Lai (29/04)
Kết quả khả quan trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (19/04)
BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II/2018 (07/04)
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (05/04)
Chỉ đạo thực hiện các quy định mới về Bảo hiểm xã hội (03/02)
Bế mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi thị xã Ayun Pa năm 2018 (22/01)
Khánh thành di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ - Gia Lai (18/01)
Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018 (18/01)
Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Gia Lai sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (14/01)
Thêm 8 trường trung học đạt chuẩn quốc gia (12/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


   Sáng 13/7, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)” đã chính thức khai mạc.
   Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm chính thức Việt Nam.
   Ngày 13/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).
   Tối 14/7, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3, để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân dân.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

BAN TIN SINH HOAT NHAN DAN


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2291926
Số người Online 92

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này