cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > KHOA GIÁO
Cập nhật 04/05/2018 (GMT+7)

Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, thời gian qua, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm khác, tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.


   Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm đến công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; đồng thời, xác định đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các cơ quan quản lý nhà nước, ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội ở địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; quản lý tốt đối tượng tham gia từ cơ sở nhằm củng cố và tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để có kế hoạch phát triển. Việc phát triển đối tượng tham gia là một trong những chỉ tiêu trọng tâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tham gia. Công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thực hiện đúng quy định, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến cuối năm 2017, cấp mới 6.389 sổ bảo hiểm xã hội, nâng tổng số sổ bảo hiểm xã hội quản lý lên 80.386 sổ; cấp mới 526.815 thẻ bảo hiểm y tế, nâng số thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý đến lên 1.266.972 thẻ.


   Bên cạnh đó, quỹ khám, chữa bệnh được chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, công tác phối hợp quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo đúng quy định, có nhiều đổi mới, như: Lập đường dây nóng để xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc, quy định trong công tác khám, chữa bệnh, giải quyết chế độ cho nhân dân; công khai, minh bạch các hoạt động khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, quy trình khám, chữa bệnh; quan tâm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đi đôi với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Công tác giám định bảo hiểm y tế, đặc biệt là giám định tập trung trên cổng thông tin điện tử nhằm hạn chế việc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả, đúng quy định về quản lý nguồn quỹ khám, chữa bệnh. Tổ chức họp báo thường xuyên, công khai đầy đủ số liệu, thông tin về công tác thu, giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.


   Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy đinh. Ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm tự nguyện cho hàng trăm nghìn lượt người lao động. Tổng số đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe từ năm 2012 - 2017 là 171.955  lượt người, với tổng số tiền chi trả là 5.588 tỷ đồng. Cùng với dó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định thanh toán bảo hiểm y tế, đảm bảo liên thông kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm quản lý tốt nhất nguồn quỹ bảo hiểm y tế; mở rộng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 5 năm, tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 2.336,525 tỷ đồng, tương ứng với 5.999.590 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.


   Công tác thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo phương châm “thu đúng, thu đủ” đối với từng đơn vị, từng người lao động; số thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao. Tổng số thu qua 5 năm là 8.785.674 tỷ đồng. Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.159 đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, ngành bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại 40 đơn vị nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, chưa có hình thức xử lý vi phạm hành chính cũng như tập trung thanh tra chuyên ngành các đơn vị trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Từ năm 2012 đến nay, qua công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã thu hồi số tiền 2,363 tỷ đồng từ các đơn vị; thu hồi số tiền hưởng sai các chế độ ngắn hạn 336,286 triệu đồng; chi phí khám, chữa bệnh không đúng theo quy định là 49,785 triệu đồng.
Trụ sở BHXH tỉnh Gia Lai. Ảnh: VĐ.

   Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các bệnh viện, nhất là tuyến y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ trong các cơ sở y tế. Thường xuyên duy trì sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các đơn vị thuộc khu vực ngoài quốc doanh trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động./.

Lam Giang
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Đáp ứng tốt nhu cầu thông tin cho người dân (27/03)
Krông Pa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (23/12)
Chư Pưh: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình (12/09)
Gia Lai: Chú trọng đến phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT (13/08)
Mang Yang: Đối thoại chính sách bảo hiểm (08/06)
Đối thoại với nông dân về chính sách bảo hiểm (23/12)
Thêm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT (23/12)
Kông Chro: Gần 97% dân số tham gia BHYT (28/11)
Gia Lai: Thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc về BHYT (18/12)
Cấp lại thẻ BHYT trong 24 giờ (23/12)
Xã Ia Mlăh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) mức độ 2 nhìn từ chất lượng (21/11)
Nhiều giải pháp khắc phục tình trang thiếu giáo viên (17/09)
Kết hợp giữa giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội, tạo ra được hệ sinh thái tốt cho phát triển giáo dục (05/09)
Gia Lai: Gần 400.000 học sinh bước vào năm học mới 2018-2019 (05/09)
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức thống nhất trên cả nước vào buổi sáng 5/9/2018. (05/09)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu nông - thủy - hải sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc, đầu tư vào Việt Nam thành công.
 


Trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương sau 5 năm ký Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp (2013-2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).


Đoàn Việt Nam tham dự Hội chợ CIIE 2018 với vai trò là quốc gia danh dự. Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam nên đã chọn Việt Nam là 1/12 quốc gia danh dự cho kỳ Hội chợ lần đầu tiên trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội chợ lần này.Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

Thong tin shnd


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2575672
Số người Online 197

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này