cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen

TRANG NHẤT > KHOA GIÁO
Cập nhật 19/04/2018 (GMT+7)

Kết quả khả quan trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 07 tháng 6 năm 2013 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; thành lập Ban Chỉ đạo về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; đưa chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.


   Qua quá trình triển khai thực hiên, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nâng lên. Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng, cụ thể: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội từ 78.422 người, tăng lên 81.913 người, tăng 104,45%, chiếm 9,35% lực lượng lao động tham gia. Bảo hiểm thất nghiệp từ 62.097 người, tăng lên 65.740 người, tăng 105,86%, chiếm 7,5% lực lượng lao động. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ 955.492 người, tăng lên 1.266.972, tăng 132,60%, đạt 109,72% so với Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017 và đạt 105,97% so với Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2017. Nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tăng cao. Năm 2012, có 71,26% dân số tham gia và đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chiếm 88% dân số.


   Công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm. Các cơ quan quản lý nhà nước, ban chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội ở địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; quản lý tốt đối tượng tham gia từ cơ sở nhằm củng cố và tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thực hiện đúng quy định, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến cuối năm 2017, cấp mới 6.389 sổ bảo hiểm xã hội, nâng tổng số sổ bảo hiểm xã hội quản lý lên 80.386 sổ; cấp mới 526.815 thẻ bảo hiểm y tế, nâng số thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý đến lên 1.266.972 thẻ.
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị
“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”
tại Hội trường 2/9 Tp Pleiku, ngày 14/12/2017. Ảnh: VH.


   Với phương châm hướng đến sự hài lòng của người dân, coi trọng chất lượng phục vụ làm tiêu chí để phát triển, các cơ quan chức năng luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ. Cùng với đó, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ theo quy định... Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và con người, đổi mới phương thức hoạt động trong toàn hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội. Năm 2012, có 09 phòng nghiệp vụ, với 286 viên chức, người lao động, đến nay, tăng lên 11 phòng nghiệp vụ, với 315 viên chức, người lao động.


   Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy đinh. Ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm tự nguyện cho hàng trăm nghìn lượt người lao động. Tổng số đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe từ năm 2012 - 2017 là 171.955  lượt người, với tổng số tiền chi trả là 5.588 tỷ đồng. Các chế độ chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng được giải quyết kịp thời; chú trọng mở rộng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 5 năm, tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 2.336,525 tỷ đồng, tương ứng với 5.999.590 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc
trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2012-2017. Ảnh: VH.


   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là: Nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên nói riêng còn hạn chế. Thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn trong việc rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn khá cao. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, chưa thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội./.

Chí Kiên
Quay lại In bản tin n�y Gửi tin n�y cho bạn b�  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 C�C TIN TỨC KH�C
Gia Lai: Tổ chức thi thử trước kì thi THPT Quốc gia (24/05)
Gia Lai: Ban hành Chương trình về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (08/05)
Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (04/05)
Gia Lai: Đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT Quốc gia (03/05)
Gia Lai sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW (03/05)
Phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (02/05)
Speak Up – Trung tâm Anh ngữ thứ 15 tại Gia Lai (29/04)
BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II/2018 (07/04)
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (05/04)
Chỉ đạo thực hiện các quy định mới về Bảo hiểm xã hội (03/02)
Bế mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi thị xã Ayun Pa năm 2018 (22/01)
Khánh thành di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ - Gia Lai (18/01)
Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018 (18/01)
Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Gia Lai sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (14/01)
Thêm 8 trường trung học đạt chuẩn quốc gia (12/01)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet


Xem toàn bộ Clip

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


   Sáng 13/7, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)” đã chính thức khai mạc.
   Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Abdelkader Messahel đang thăm chính thức Việt Nam.
   Ngày 13/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).
   Tối 14/7, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 3, để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân dân.


Lịch công tác cơ quan

1

nghi quyet

Quản lý văn bản điều hành

chu se

cam nang tuyen giao co so

Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

câu hỏi thi viết

Câu hỏi Cuộc thi

bien dao

Đặc san số tháng 1 năm 2015

Thuc hien di chuc chu tich ho chi minh

Hop thu cong tac vien

co cau to chuc nganh tuyen giao gia lai

BAN TIN SINH HOAT NHAN DAN


 Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

  1. Học tập nâng cao trình độ.
  2. Việc làm.
  3. Vay vốn để sản xuất kinh doanh.
  4. Hoạt động vui chơi giải trí.
  5. Nhu cầu khác.

Theo bạn, thanh niên hiện nay có sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa không?

  1. Sẵn sàng tham gia
  2. Tham gia nhưng phải có chế độ, chính sách
  3. Không sẵn sàng tham gia


Số người truy cập 2294426
Số người Online 101

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tuyên Giáo Tỉnh Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Gia Lai
Giấy phép số  147/GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3717002 - Fax: (059) 3871503
Email: thongtintuyengiaogl@gmail.com
Ghi rõ nguồn thongtintuyengiaogialai.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này