TRANG NHẤT > NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Cập nhật 11/10/2018 (GMT+7)

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỤ SỐNG TRỒNG Ở GIA LAI

Cây trụ sống đóng vai trò quan trọng trong canh tác hồ tiêu: tạo ra tiểu khí hậu cho vườn cây hồ tiêu sinh trưởng phát triển tốt; hạn chế bệnh hại; bảo vệ vườn hồ tiêu trước những tác động của thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng cây trụ sống trong sản xuất còn mang tính tự phát. Chưa có nghiên cứu cụ thể nào đánh giá sinh trưởng, sâu bệnh hại của cây trụ sống qua đó lựa chọn được loài cây phù hợp làm trụ sống cho hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bài viết này tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại của một số loại cây trụ sống được trồng trong vườn tập đoàn tại Gia Lai.

1. Chiều cao cây trụ sống

Bảng 1. Chiều cao các cây trụ sống trồng năm 2016                    

TT

Loại cây

Chiều cao cây (cm)

TĐTT CC
(cm/tháng)

Sau 9 tháng

Sau 12 tháng

Sau 14 tháng

1

Keo dậu

266,8

425,5

468

40,2

2

Gòn

288,7

 Hãm ngọn

 -

 -

3

Muồng cườm

199,8

255,6

330

26,1

4

Muồng đen

238,5

337,5

386

29,5

5

Núc nác

139,9

195,5

228

17,5

6

Xoan nhừ

204,9

329,5

370

32,9

7

Lồng mức

122,7

168,0

247

24,8

            Sau 9 tháng trồng, chiều cao các loài cây trụ sống giao động từ 122,7 – 288,7 cm. Nhóm cây trụ có chiều cao tốt nhất, đạt trên 2m: gòn (288,7 cm), keo (266,8 cm); những loại cây khác có chiều cao thấp hơn: núc nác (139,9 cm) và lồng mức (122,7 cm).

Sau 12 tháng trồng, cây gòn đã cao trên 3,5 m đủ tiêu chuẩn chiều cao cho cây tiêu leo bám nên đã được hãm ngọn. Cây keo dậu cũng đã cao trên 4 m, tuy nhiên do cành tán còn yếu nên chưa hãm ngọn. Những loài cây khác sinh trưởng bình thường.

Sau 14 tháng trồng, các loài cây tăng trưởng về chiều cao khá nhanh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu làm trụ sống cho hồ tiêu. Cây keo dậu đạt 4,68 m; muồng đen, muồng cườm, xoan nhừ cũng đã đạt chiều cao trên 3,3 m. Bên cạnh đó, 02 loài cây phát triển về chiều cao chậm hơn là núc nác (228 cm) và lồng mức (247 cm).

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, nhóm cây có tốc độ tăng trưởng chiều cao lớn hơn 30 cm/tháng gồm có cây gòn, keo dậu, xoan nhừ và thấp nhất là cây núc nác, chỉ tăng trưởng trung bình 17,5 cm/tháng.

2.  Đường kính thân cây trụ sống

Bảng 2. Đường kính thân các cây trụ sống trồng năm 2016

TT

Loại cây

Đường kính thân (mm)

TĐTT ĐKT
(mm/tháng)

Sau 9 tháng

Sau 12 tháng

Sau 14 tháng

1

Keo dậu

27,54

37,15

39,25

2,34

2

Gòn

49,77

57,50

63,66

2,78

3

Muồng cườm

26,25

35,90

38,60

2,47

4

Muồng đen

43,33

52,15

64,38

4,21

5

Núc nác

35,38

45,45

46,35

2,00

6

Xoan nhừ

53,40

78,15

100,88

9,50

7

Lồng mức

18,10

28,55

39,76

4,33

            Sau trồng 9 tháng, đường kính thân các cây trụ sống biến động từ 18,1 – 53,4 mm. Trong đó, 3 loại cây có đường kính thân to nhất là xoan nhừ (53,4 mm), gòn (49,77 mm), muồng đen (43,33 mm). Cây lồng mức có thân bé nhất, đường kính chỉ đạt 18,1 mm.

Sau trồng 12 tháng, đường kính thân của cây trụ sống biến động từ 28,55 – 78,15mm. Cây xoan nhừ có đường kính thân lớn nhất, đạt 78,15 mm. Cây lồng mức, muồng cườm, keo dậu tăng trưởng chậm về đường kính.

Sau trồng 14 tháng, đường kính thân của các loại cây trụ sống đạt từ 38,6 – 100,88mm. Ở giai đoạn này, cây xoan nhừ, muồng đen, gòn tăng trưởng nhanh về đường kính.

Tốc độ tăng trưởng về đường kính thân của các loài cây trụ sống khác nhau, giao động từ 2 – 9,5 mm/tháng. Trong đó, cây xoan nhừ lớn nhanh nhất, đạt 9,5 mm/tháng; thấp nhất là cây núc nác có tốc độ tăng trưởng 2 mm/tháng.

3. Đặc điểm thân, vỏ, lá của cây trụ sống

- Cây xoan nhừ: vỏ màu nâu, nhám, khó bong tróc; lá nhỏ, kép lông chim nên khả năng phân phối ánh sáng tán xạ cho cây tiêu trồng phía dưới tốt; thân cây hơi cong.

- Cây gòn: vỏ trơn màu xanh không bị bong tróc; lá nhỏ, tán lá thưa, có khả năng phân bố ánh sáng cho vườn tiêu tốt; thân thẳng, khả năng phân cành ít.

- Cây muồng đen có vỏ nhám, màu bạc, khó bong tróc; lá cây nhỏ, phân cành nhiều nên tán lá lớn, cây chịu được rong tỉa.

- Cây keo dậu: vỏ nhám màu nâu, khó bong tróc, phù hợp cho cây hồ tiêu leo bám. lá rất nhỏ, khả năng phân cành mạnh nên tán lá lớn, chịu được độ rong tỉa cao. Thân cây hơi cong, nhỏ, cao vống, dễ bị đổ.

- Cây muồng cườm: vỏ nhám màu bạc, khó bong tróc thích hợp cho cây tiêu leo bám; lá nhỏ, kép lông chim, tán trung bình; thân cây khá thẳng, khả năng phân cành lớn.

- Cây núc nác: vỏ nhám, màu bạc, vỏ khó bong tróc; lá phát triển thành từng tầng, tán cây nhỏ; thân thẳng, phân cành ít.

- Cây lồng mức: Vỏ cây màu nâu, nhám, khó bong tróc; lá cây nhỏ, dài, mọc đối, cây phân cành nhiều nên tán lá tương đối lớn; thân cây hơi cong.

4. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trụ sống

Bảng 3. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trụ sống

TT

Loại cây

Sâu hại

Bệnh hại

Tên

Tỷ lệ (%)

Tên

Tỷ lệ (%)

1

Keo dậu

Sâu ăn lá

11,63

 -

-

2

Gòn

Sâu đục thân,
Sâu ăn lá

16,28

Xì mủ

16,28

3

Muồng cườm

-

-

-

-

4

Muồng đen

 Sâu ăn lá

 -

Thối thân

55,81

5

Núc nác

Bọ xít 

13,95

 -

-

6

Xoan nhừ

-

-

 -

-

7

Lồng mức

-

-

-

-

Ghi chú: (-) không xuất hiện

Nhìn chung, trên các loài cây trụ sống sâu hại xuất hiện không đáng kể, chủ yếu là các loại sâu ăn lá, bọ xít. Tỷ lệ sâu hại xuất hiện trên 3 loài cây keo dậu, gòn, núc nác từ 11,63 – 16,28 %, mức độ gây hại nhẹ. Không áp dụng các biện pháp phòng trừ nhưng một thời gian tự hết.

Bệnh xì mủ xuất hiện trên cây gòn, tỷ lệ cây bị bệnh 16,28 %. Mức độ gây hại của cây từ nhẹ đến trung bình.

Bệnh thối thân xuất hiện trên cây muồng đen. Tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh rất cao, chiếm 55,81 %, mức độ gây hại nặng. Như vậy, khi sử dụng cây muồng đen làm trụ sống cho tiêu cần lưu ý về bệnh thối thân, chết đứng.

Nhận xét chung

- Sinh trưởng của các cây trụ sống sau trồng 14 tháng sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó 2 loài cây trụ sống đạt tiêu chuẩn đôn dây tiêu là cây xoan nhừ và cây gòn. Những loài cây khác tốc độ tăng trưởng chậm hơn.

- Tình hình sâu bệnh hại: sâu hại trên các loại cây trụ sống không đáng kể.

Bệnh thối thân trên cây muồng đen chiếm tỷ lệ cao (55,81 %), gây hại nặng, cây chết phần thân trên vết bệnh. Bệnh xì mủ trên cây gòn chiếm tỷ lệ 16,28%, gây hại nhẹ đến trung bình. 
ThS. Nguyễn Bá Huy, ThS. Dương Thị Oanh

Quay lại In bản tin Gửi tin  
Họ tên
Email  
Nội dung
 
 
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU GIỐNG HỒ TIÊU TẠI TÂY NGUYÊN (03/07)
Tổng quan về hoạt chất Azadirachtin có trong cây Neem (Azadirachta indica A.Juss) và ứng dụng trong phòng trừ tuyến trùng hại cây Hồ tiêu (03/07)
GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM HOA CỦA CÂY HỒ TIÊU (PIPER NIGRUM) (21/06)
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NẤM PHYTOPHTHORA CAPSICI VÀ TUYẾN TRÙNG MELOIDOGYNE INCOGNITA TRÊN CÂY HỒ TIÊU GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM (08/10)
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CHẤT KÍCH THÍCH RA RỄ CHO HOM THÂN TRONG NHÂN GIỐNG HỒ TIÊU TẠI VIỆT NAM (08/10)
CÔNG DỤNG CỦA PIPERINE TRONG Y HỌC (03/10)
KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NẤM PHYTOPHTHORA CAPSICI VÀ TUYẾN TRÙNG MELOIDOGYNE INCOGNITA CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU LÀM GỐC GHÉP CHO CÂY HỒ TIÊU TẠI VIỆT NAM (26/09)
NGHIÊN CỨU VỀ GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI TÂY NGUYÊN (26/09)
Giới thiệu một số giải pháp góp phần chủ động vật liệu nhân giống hồ tiêu (11/06)
Tổng quan về nấm phytophthora capsici gây bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu và các biện pháp phòng trừ (11/06)
 

Xem tin ngày:

 Truyền hình internet

Loading the player ...

Hệ thống tưới tiết kiệm WASI cho cây cà phê và hồ tiêu

 Tìm kiếm

Trong:

 Thông tin mới


  LIÊN KẾT WEBSITE

Số người truy cập 74745
Số người Online 12

Trang Thông Tin Điện Tử Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Cây Hồ Tiêu

Cơ quan chủ quản: Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Cây Hồ Tiêu
Giấy phép số  ...../GP-TTĐT Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 322 Trường Chinh - TP.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3748642
Email: ........................
Ghi rõ nguồn prdc.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này